Recente opdrachten

Leisure Br@ins heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een breed scala aan projecten voor diverse opdrachtgevers in Nederland en Vlaanderen. Hieronder een greep uit enkele werkzaamheden:
 • Begeleiding onderwijsinstelling bij financiering innovatief project met bedrijfsleven in het kader van horeca (2017/2018)
 • Regievoering voor diverse overheden (provincie en gemeenten) in het kader van projecten vitale verblijfsrecreatie (2017/2018/2019)
 • Management ondersteuning bij meerdere kampeerbedrijven (2017/2018/2019)
 • Management ondersteuning bij een dagrecreatief bedrijf (2018)
 • Ontwikkeling nieuwe productmarkt-partner-combinaties, zowel voor de verblijfsrecreatie als de dagrecreatie (2017/2018/2019)
 • Begeleiding diverse startende ondernemers (2017/2018/2019)
 • Projectbegeleiding bij een culturele instelling (2018/2019)
 • Herpositionering regionale promotieorganisatie (2018)
 • Begeleiding bij nieuwe ondernemersplannen voor diverse campings, groepsaccommodaties en andere logiesaccommodaties (2017/ 2018/2019)
 • Aankoopbegeleiding recreatiebedrijven (2017/2018).
 • Ontwikkeling nieuwe businesscase dagattracties (2018)
 • Doorontwikkeling museum concept (2018/2019)
 • Visieontwikkeling en uitbreiding grootschalig recreatiebedrijf(2018)
 • Organisatie expertmeetings (2018)
 • Coaching en begeleiding recreatieondernemers (2017/2018)
 • Intervisie teams onderwijsinstelling (2018)
 • Procesbegeleiding regionaal visietraject (2018)
 • Begeleiding ondernemerscollectief (2018, 2019)
 • Opzet en uitvoering scholingsprogramma voor, door en met ondernemers (2018, 2019)
 • Ruimtelijke begeleiding groepsaccommodaties (2017 / 2018)
 • Economische onderbouwing uitbreiding watersportbedrijf (2018).
 • Training medewerkers op het gebied van hospitality ( 2018 / 2019)
 • Werving en selectie personeel (via www.recreamatch.nl ) (2018 / 2019)
Referenties en uitgebreidere informatie kunnen worden opgevraagd.


 
Thijs Vossen
 vossen@leisurebrains.nl
 06-83167967
Frank Verkoijen
 verkoijen@leisurebrains.nl
 06-36069296