Uw sectorspecialist bij vragen

Promotie organisaties (DMO's)

Toerisme is in veel  gemeenten en provincies al snel  ‘speerpunt van beleid’. Maar dan begint het pas, hoe geef je hier als promotie-organisatie handjes en voetjes aan? Wellicht ligt er al een visie (en anders maken wij die voor u), maar hoe maakt u de stap van visie naar realisatie? M.a.w. hoe krijgt u de samenwerking met ondernemers aan de gang en hoe creert u beweging? Precies in deze fase zit onze kracht.

Wij spreken namelijk de taal van zowel overheden als ondernemers. Belangen, vertrouwen en persoonlijkheden spelen een cruciale rol in het proces. ‘De’ overheid bestaat niet. ‘De’ sector ook niet. Wat wel bestaat is een samenspel van individuele ondernemers met hun eigen belangen, ambtenaren met een opdracht, natuurbeschermers met een missie, bankiers of projectontwikkelaars met financiële ‘targets’, wethouders met ambitie en raadsleden met of zonder kennis van de sector… en waar blijft de recreant of toerist in dit proces eigenlijk? Heeft die ook een stem?

In dit krachtenspel is het zaak om als promotie-organisatie niet alleen overeind te blijven, maar ook om de geplandebe doelen binnen te gestelde termijnen te halen. Je bent een speler die meespeelt, maar je bent niet alleen aan zet…

Lees in dat kader onze visie: Terug naar de kern van destination marketing.

Natuurorganisaties

Hoe kan toerisme een bijdrage leveren aan de instandhouding van het landschap, cultuur, cultureel erfgoed, waarden en tradities? Zijn er financiële dwarsverbanden te leggen? Zie in dat kader ook ons verhalen:

Voel jij je ook gezegend met onze Nederlandse natuurgebieden?

Toeristische sector is toe aan een transitie.

Een van onze partners heeft o.a. gewerkt als projectleider bij Toerisme Provincie Antwerpen Grenslandschap Taxandria, een samenwerkingsverband van Nederlandse en Vlaamse organisaties op het gebied van recreatie en natuur. Tenvens was hij lang werkzaam als adviseur op het gebied van plattelandstoerisme.

Onderwijsorganisaties

Een van onze partners is 9 jaar directeur geweest in het beroepsonderwijs. Daarbij heeft hij ervaring opgedaan met het direct en indirect aansturen van teams tot indirect 100 medewerkers en 1600 studenten.  Een andere partner is afgestudeerd als een van de eerste Vrijetijdswetenshappers aan de Tilburg University vervolgens jaren voor de klas gestaan in Engeland (Cheltenham & Gloucesterhire College of Higher Education). We spreken de taal van  studenten, docenten, schoolleiders en bestuurders. Wij weten optimaal de verbinding te leggen tussen onderwijs en bedrijfsleven. 

Zie in dit kader onder meer onze rol bij het projectmagement van de: Leisure Academy.

Banken

De vrijetijdssector is een risicovolle sector voor financiële instellingen. Veel bedrijven maken winst, maar niet allemaal. Sommige bedrijven liggen aan het  ‘infuus‘. Uiteindelijk wilt u als geldvertrekker uw geld terug zien. Liefst in de afgesproken termijnen en tegen het ingecalculeerde rendement. Dat lukt niet altijd. Waar ligt dat aan? Zijn er foute keuzes gemaakt bij de financiering? Is de ondernemer toch niet zo capabel als gedacht? Is de vraag vanuit de markt veranderd? Wij kunnen met onze ‘sectorbril’ naar het bedrijf kijken en meehelpen het bedrijf weer rendabel te maken. Een second opinion kan uitkomsten bieden. Lees ons verhaal: Over de vent, de tent en de cent.

Recente opdrachten 

Leisure Brains heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een breed scala aan projecten voor diverse opdrachtgevers in Nederland en Vlaanderen.

Hieronder een greep uit enkele werkzaamheden:
 • Begeleiding onderwijsinstelling bij financiering innovatief project met bedrijfsleven in het kader van horeca (2017/2018)
 • Begeleiding diverse startende ondernemers (2017/2018/2019)
 • Herpositionering regionale promotieorganisatie (2018)
 • Begeleiding bij nieuwe ondernemersplannen voor diverse campings, groepsaccommodaties en andere logiesaccommodaties (2017/ 2018/2019)
 • Aankoopbegeleiding recreatiebedrijven (2017/2018).
 • Ontwikkeling nieuwe businesscase dagattracties (2018)
 • Doorontwikkeling museum concept (2018/2019)
 • Organisatie expertmeetings (2018)
 • Intervisie teams onderwijsinstelling (2018)
 • Procesbegeleiding regionaal visietraject (2018)
 • Begeleiding ondernemerscollectief (2018, 2019)
 • Opzet en uitvoering scholingsprogramma voor, door en met ondernemers (2018, 2019)
 • Economische onderbouwing uitbreiding watersportbedrijf (2018).
 • Training medewerkers op het gebied van hospitality ( 2018 / 2019)
Referenties en uitgebreidere informatie kunnen worden opgevraagd.
 
Thijs Vossen
 vossen@leisurebrains.nl
 06-83167967
Frank Verkoijen
 verkoijen@leisurebrains.nl
 06-36069296
Wander Groot
 groot@leisurebrains.nl
 06-51922520