Onderzoek

Wilt u als gemeente, provincie, regio of promotie- of natuurorganisatie weten waar u aan toe bent?

Wilt u de samenwerking met het bedrijfsleven verbeteren?

Wenst u medestanders in plaats van tegenstanders creëren en draagvlak bewerkstellingen voor uw plannen?

Wilt u uw beleid eens tegen het licht houden?

Bent u op zoek naar een bureau dat eens anders denkt dan u gewend bent?

Wij zijn van het omdenken en we vliegen indien nodig mensen in die “ net dat tikkeltje anders denken” dan u wellicht zou verwachten. Wij gaan bij voorkeur niet in gesprek met de 'usual suspects' en leveren geen rapporten, slechts op basis van de input uit de eigen regio en 'desk research'. Wij voeren bijvoorbeeld geen dialogen, maar trialogen!

We zijn gewend om van buiten naar binnen te kijken. Wij laten bijvoorbeeld (oud-) ondernemers en deskundigen uit andere regio's aanhaken die met een frisse blik naar uw vraagstelling kijken, niet vanuit het bestaande aanbod, maar op basis van ervaringen elders.

Problemen worden namelijk zelden opgelost in de context waarin ze zijn gecreëerd. Nieuw elan komt meestal van buitenaf. We werken samen met hogescholen en kennisinstituten en komen met verrassende voorstellen om ook voor u het verschil te maken.

U kunt ons inschakelen voor:
  • Gebruikers of tevredenheidsonderzoeken
  • Economische effectstudies
  • Monitoring van uw beleid
  • Vitaliseringsonderzoeken

Thijs Vossen
 vossen@leisurebrains.nl
 06-83167967
Frank Verkoijen
 verkoijen@leisurebrains.nl
 06-36069296