Sparringpartner voor ondernemers

We werken graag voor ondernemers en hebben zelf ook ruime ervaring met het aansturen van zowel dagrecreatieve bedrijven als verblijfsrecreatieve bedrijven. We kunnen goed schakelen tussen operationele, tactische en strategische uitdagingen waar u elke dag mee te maken heeft.

Heeft u een probleem of uitdaging met betrekking tot onderstaande thema's dan vraagt u ons voor een brede (interim) uitdaging waarbij we voor kortere of langere tijd binnen uw bedrijf aan de slag gaan om uw doelen te realiseren.

Bedrijven

Bedrijfsplannen en financieringsvraagstukken
Strategie-ontwikkeling en toekomstverkenningen, lees ons verhaal: Over de vent, de tent en de cent.
Juridische - en ruimtelijke vraagstukken
Advisering rondom marketing en promotie
Innovatie, verandering en creativiteit
Spiegelsessies, lees in dat kader ook ons verhaal: Kijk eens wat vaker in je buitenspiegel.
Interim management en crisismanagement
Trouble shooting
Advisering bij bedrijfsopvolging

Teams

Teamontwikkeling en transitie
Leiderschap en aansturing. Lees ook ons verhaal: Durf jij los te laten?
In kaart brengen scholingsbehoeften
Innovatie en verandering
Kwaliteit
Personeelsbemiddeling, recruitment en bedrijfsopvolging (bezoek daarvoor ons ander bedrijf: Recreamatch)

Individuen

Persoonlijk leiderschap, lees in dat kader ook ons verhaal: Wat staat er op jouw spandoek?
Coaching van ondernemers
Coaching van werknemers
Employability, lees in dat kader ook ons verhaal:Het belang van vitale werknemers en vitale ondernemers.

Recente opdrachten

Leisure Br@ins heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een breed scala aan projecten voor diverse opdrachtgevers in Nederland en Vlaanderen.
Hieronder een greep uit enkele werkzaamheden:
 • Management ondersteuning bij meerdere kampeerbedrijven (2017/2018/2019)
 • Management ondersteuning bij een dagrecreatief bedrijf (2018)
 • Ontwikkeling nieuwe productmarkt-partner-combinaties, zowel voor de verblijfsrecreatie als de dagrecreatie (2017/2018/2019)
 • Begeleiding diverse startende ondernemers (2017/2018/2019)
 • Projectbegeleiding bij een culturele instelling (2018/2019)
 • Begeleiding bij nieuwe ondernemersplannen voor diverse campings, groepsaccommodaties en andere logiesaccommodaties (2017/ 2018/2019)
 • Aankoopbegeleiding recreatiebedrijven (2017/2018).
 • Ontwikkeling nieuwe businesscase dagattracties (2018)
 • Doorontwikkeling museum concept (2018/2019)
 • Visieontwikkeling en uitbreiding grootschalig recreatiebedrijf(2018)
 • Coaching en begeleiding recreatieondernemers (2017/2018)
 • Begeleiding ondernemerscollectief (2018, 2019)
 • Opzet en uitvoering scholingsprogramma voor, door en met ondernemers (2018, 2019)
 • Ruimtelijke begeleiding groepsaccommodaties (2017 / 2018)
 • Economische onderbouwing uitbreiding watersportbedrijf (2018).
 • Training medewerkers op het gebied van hospitality ( 2018 / 2019)
 • Procesbegeleiding uitvoeren stategische doestellingen via cocreatie met medewerkers (2020).
 • Haalbaarheidsonderzoek hotels divers (2020).
 • Haalbaarheidsonderzoek zwemwaterplas, voormalige grindwinning (2020).
 • Coaching met als doel omzetvermeerdering kasteel met brasserie (2020).
Referenties en uitgebreidere informatie kunnen worden opgevraagd.
 
Thijs Vossen
 vossen@leisurebrains.nl
 06-83167967
Frank Verkoijen
 verkoijen@leisurebrains.nl
 06-36069296
Wander Groot
 groot@leisurebrains.nl
 06-51922520