Leisure Brains als kennisleiders

Wij durven rustig te stellen dat wij met onze ervaring deel uit maken van de kennisleiders op het gebied van Leisure & Hospitality in Nederland en Vlaanderen.

Onze kernactiviteiten bestaan uit: 
  • Advies
  • Onderzoek
  • Project- en procesbegeleiding
     
Algemeen

We hebben een ruime ervaring met het in kaart brengen en vooral oplossen van complexe vraagstukken in de vrijetijdssector en we beschikken daarbij over een uitgebreid netwerk waar we graag mee samenwerken. Zeker bij multidisciplinaire adviesvraagstukken biedt deze integrale aanpak een duidelijke meerwaarde. De vrijetijdssector staat allang niet meer op zich zelf. Het samengestelde product dat de sector aanbiedt, wordt steeds vaker vormgegeven door strategische allianties. Bij elke uitdaging zoeken we relevante partners, waarbij ons bureau wel altijd eindverantwoordelijk blijft. 


Advies

We adviseren zowel overheden als ondernemers. Dit doen we op strategisch en tactisch niveau. Een van onze speerpunten anno 2020 is het begeleiden van complexe vitaliseringsopgaven bij campings en bungalowparken. 


Onderzoek

Problemen worden namelijk zelden opgelost in de context waarin ze zijn gecreëerd. Nieuw elan komt meestal van buitenaf. We werken daarom bijvoorbeeld ook samen met hogescholen en kennisinstituten en komen met verrassende voorstellen om ook voor u het verschil te maken.  We zijn gewend om van buiten naar binnen te kijken. Wij laten bijvoorbeeld (oud-) ondernemers en deskundigen uit andere regio's aanhaken die met een frisse blik naar uw vraagstelling kijken, niet vanuit het bestaande aanbod, maar op basis van ervaringen elders.


Project- en procesbegeleiding

Omdat processen en projecten complexer worden, neemt ook de behoefte aan deskundig proces- en projectmanagement toe. Wij staan er om bekend dat we denken en doen weten te combineren. Geen wollige rapporten of adviezen vanaf de zijlijn, maar we gaan daadwerkelijk “aan de bak”. Indien gewenst leveren we ervaren (interim) projectmanagers.

Doen is daarbij het nieuwe denken. 

Ook de financiële projectadministratie kunnen we voor u uitvoeren. Onze professionals worden, ondersteund met gedegen schaduwmanagement, ingezet om binnen uw organisatie projectmatig aan de slag te gaan om uw project te realiseren.
 
Thijs Vossen
 vossen@leisurebrains.nl
 06-83167967
Frank Verkoijen
 verkoijen@leisurebrains.nl
 06-36069296
Wander Groot
 groot@leisurebrains.nl
 06-51922520