Over de vent, de tent en de cent

terug

“De vent, de tent en de cent”

Een ietwat platte titel in de tijd van mannelijke, vrouwelijke en gender-neutrale ondernemers. Hij is ook niet door ons bedacht, maar het is een uitdrukking die we vaker horen als we met bankiers praten. De “vent” staat daarbij symbool voor de eigenschappen en persoonlijke kwaliteiten van jou als ondernemer. De “tent” staat uiteraard symbool voor je bedrijf en de “cent” voor het managen van de kasstromen.
Uiteindelijk gaat het om de samenhang, maar in deze blog gaan we even dieper in op jou als “vent”, waarbij we nogmaals ook zeker vrouwelijke ondernemers bedoelen.

Jouw drijfveren als basis

Drijfveren zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Je drijfveren kunnen als gevolg van tijd, ervaring of anderszins veranderen. Hoe meer jouw authentieke drijfveren in je dagelijks ondernemen terug te vinden zijn, hoe beter je als ondernemer waarschijnlijk zult presteren en excelleren. Je gast zal dat ook merken. Bij drijfveren gaat het er om wat jou werkelijk beweegt. Er zijn twee hoofddrijfveren, angst en liefde (creatie). Daarnaast zijn er onderliggende drijfveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een financiële prikkel, behoefte aan macht en invloed, de behoefte om een bijdrage te leveren aan een betere wereld, zelfontwikkeling, creativiteit, het onderhouden van sociale contacten, autonomie, zekerheid, status, afwisseling, structuur, invloed of balans et cetera. Vaak is het trouwens een samenhang van drijfveren. Soms ben je je er ook niet bewust van. Het is wel belangrijk om dat te zijn.

Vitaliteit als onderscheidend vermogen

We worden veel ingehuurd rondom het thema vitaliteit. Zowel bij regio’s waar collectieve gelatenheid dreigt, als bij ondernemingen waar men het idee heeft dat de gast, recreant, toerist, klant of patiënt vanzelf komt aanwaaien, niet altijd aanvoelend dat men langzaam afstevent op het einde van de productlevenscyclus. Een vitaal bedrijf beschikt over meerdere krachten.
  • Een vitale ondernemer
  • Het besef waarom het bedrijf bestaat
  • USP (perfecte klantbeleving, optimale prijs, vernieuwende producten)
  • Optimale verbinding met de markt
  • Voldoende kasstroom en/of vertrouwen vanuit de bank
  • The license tot operate
Het is vaak lastig te beoordelen of een bedrijf daar allemaal aan voldoet. Vitaliteit is een optelsom van kwaliteit en perspectief en niet alleen een of ander vaag onderbuikgevoel. Maar het valt of staat altijd met de ondernemer.

Het is geen echte vent, die zichzelf niet zo nu en dan scant!

Niet eenmalig maar als een serieus onderdeel van een leven lang leren en groeien.
We dagen je uit om jezelf te scannen.
  • Welke beoordeling geef jij jezelf?
  • Komt die overeen met die van ons (we draaien er geen doekjes om)?
  • Waar sta je, waar wil je naartoe, hoe kom je er?
  • Hoe kan het efficiënter en effectiever?
Onze zelfscan is een onderdeel van de “Leisure Results Analyzer”, een nieuw instrument dat momenteel door ons ontwikkeld wordt. De scan is in zijn totale vorm geschikt voor grotere bedrijven, maar het is qua methode ook in te zetten bij kleinere MKB-bedrijven die sneller door de materie kunnen scrollen. Het is een model dat gebaseerd is op bestaande beproefde modellen, maar door ons volledig toegespitst is op de leisure sector.

Na analyseren volgt stabiliseren en optimaliseren

Na de zelfscan volgt een analyse door ons en een interview met jou als ondernemer voor de nadere duiding van de resultaten uit de zelfscan. Op basis daarvan ontvang je een rapportage met conclusies en aanbevelingen, waarmee je al prima vervolgstappen kunt zetten. De Leisure results optimizer is dus een groeimodel dat begint met analyseren, waarna stabiliseren en uiteindelijk optimaliseren volgen. Het gaat uit van de ondernemer die zich er bewust van is verandering en beweging essentieel blijven in het bedrijf.

Geïnteresseerd om te starten met de zelfscan?

Vraag een offerte aan per mail of bel een van onze partners