Hallo gast, kies je voor een hotel of een ziekenhuis?

terug

Hallo gast, kies je voor een hotel of een ziekenhuis?

De wereld van toerisme & recreatie kennen we door en door. Gepokt en gemazeld zoals dat heet. Toch moet je elders zijn als je last hebt van de pokken of mazelen.

Onlangs mocht een van ons helaas vaak in het Radboud UMC in Nijmegen zijn. De aanleiding was heftig en de ervaringen kwamen keihard binnen, maar toch blijf je beroeps gedeformeerd en zie je in je ooghoeken wat er goed gaat en wat beter kan.

Het draait daarbij zowel bij hotels/recreatiebedrijven als in ziekenhuizen om hospitality wat letterlijk te linken is aan het woord hospitaal.

Een hospitaal of gasthuis was oorspronkelijk een plaats waar vreemdelingen en pelgrims in kloosters sliepen en verbleven. Later werden er ook zieken opgenomen. Hospes betekent dan ook gast. Denk daarbij aan de beginletters bij de woorden HOtel of HOstel.

Ergens in een ver verleden is een figuurlijke tweesprong ontstaan. Linksaf ging de hospes die plezier en ontspanning zocht en rechtsaf ging de hospes die zorg nodig had.

Sommige ziekenhuizen heten nog steeds gasthuis, maar de gasten werden toch echt meer en meer patiënten. Over het woord hospitaliseren maar te zwijgen.

Twee heel andere werelden dus met tegengestelde doelgroepen, producten en diensten maar met dezelfde oorsprong.

De afgelopen jaren zie je dat in moderne ziekenhuizen en verzorgingshuizen weer meer aandacht is ontstaan voor gastgerichtheid, sfeer en beleving. Tegelijkertijd verwachten we dat vanwege Covid-19 in hotels en op recreatiebedrijven weer meer oog is voor hygiëne, protocollen en betekenis.

Geen toeval dus dat Leisure Brains onlangs werd ingehuurd om een zorginstelling te begeleiden bij een meer gastgerichte houding bij het personeel. Een ontzettend dankbare opdracht. Mocht je werken in een ziekenhuis of zorginstelling en je wil weer dat je patiënten zich ouderwets gast voelen dan denken we graag mee om dat te realiseren.

Over het Radboud UMC in Nijmegen willen we als gast iets kwijt. Ken je toevallig iemand van het personeel, het bestuur of de Raad van Toezicht zet dat dit bericht gerust door. Men is duidelijk gericht op kwaliteit, dus we verwachten dat men ook open staat voor feedback.

We waren diep onder de indruk van de adequate wijze van handelen en het persoonlijk contact. Een dikke 8,5 voor de zorg. Maar als je Euro Disney tarieven vraagt bij het parkeren en in het restaurant, wetende dat je gasten geen vrije keuze hebben, dan voelt dat niet tof. In de onderhandeling met de exploitant van de parkeerplaats en de catering heeft het bestuur mogelijk een steek laten vallen. En een steek laten vallen in een ziekenhuis dat is niet fris.

We dagen ook jou uit:

Wat kan de geneeskundige en/of verzorgende sector leren van een gemiddeld hotel of recreatiebedrijf? Wat kan de hotellerie en/of recreatiesector volgens jou leren van een verzorgingshuis, verpleegtehuis of ziekenhuis? Welke dwarsverbanden zie je?