De kunst om van richting te veranderen. Hardnodig, ook in toerisme, recreatie en horeca. Wie doet er mee?

terug

De kunst om van richting te veranderen.
Hardnodig, ook in toerisme, recreatie en horeca. Wie doet er mee?


In Tanzania leven de Hadza, een van de allerlaatste echte jager-verzamelstammen. Dankzij hun kennis zijn ze in staat om in de meest bizarre omstandigheden nog te overleven.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken hoe men dit doet. Ook in een onbekend nieuw gebied lukt het de stam steeds te overleven dankzij de zogenaamde survival pattern of Lévy vlucht genoemd naar een Franse Wiskundige.

Korte samenvatting van zijn theorie:

"Als niet bekend is waar je naartoe moet, is het volgen van een rechte lijn een dodelijke strategie die niet van intelligentie maar van gebrek aan waarneming getuigt".

Om in onbekend gebied te overleven wordt juist het vermogen om van richting te veranderen bepalend. Floris Alemade, rijksbouwmeester schreef het bovenstaande in het boek: De kunst om van richting te veranderen, de toekomst van Nederland. Floris roept de vraag op:

“ Zijn we sterk genoeg om in onze eigen tijd te leven?”

Ofschoon we het allemaal wel weten hoe het met wereld is gesteld, wordt je niet blij van het lezen van zijn kijk op de samenleving. Vooral de reflectie op jezelf moet het ontgelden. Tenminste dat geldt voor ons. Het gevoel overheerst dat we al best veel doen aan duurzaamheid, maar in alle eerlijkheid is het “peanuts” bij wat we kunnen doen of zouden moeten doen. De kernvraag in deze tijd is:

"Wat ga ik of jij bijvoorbeeld doen na Covid 19"?

Stap ik of jij weer net zo gemakkelijk het vliegtuig in als daarvoor of hebben we echt het vermogen om van richting te veranderen. 

Enige maanden voor het begin van de Corona-crisis had een van ons het geluk de tuin van zijn achterburen te kunnen kopen. Het totale perceel is nu maar liefst 1000 vierkante meter en het Leisure-motto is getransformeerd van:

“de wereld is mijn tuin” naar “de tuin is mijn wereld”.

Meer mensen hebben leren genieten van hun eigen omgeving. Als je de bovenstaande tuin iets groter voorstelt tot Nederlandse schaal, dan zijn steeds meer mensen van mening dat Nederland een prima uitvalsbasis is om te vertoeven in de vrije uurtjes en vakanties. Ook in 2021 zal het alleen maar drukker worden voor wat betreft het binnenlands toerisme. Op diverse plaatsen wordt daarom helaas ook al gesproken over over-toerisme.

De definitie van over-toerisme wordt volgens professor Peeters (sustainable tourism,  Breda University of Applied Sciences) in dit kader als volgt verwoord:

"Een situatie waar effecten op bepaalde momenten en plaatsen de fysieke, ecologische, economische, psychologische, sociale en politieke draagkracht overschrijdt”.

Het houdt ons bezig. Duurzaamheid, omdenken, over-toerisme.

Als het jou ook bezig houdt dagen we je uit om jouw verhaal, je visie, ideeën, inspiratie rondom duurzaamheid in toerisme, recreatie en horeca, het veranderen van richting en bijvoorbeeld het tegengaan van over-toerisme, met ons te delen.

Gaat het ons lukken om op basis van alle verhalen van ondernemers, adviseurs, beleidsmedewerkers, bestuurders, visionairs, leveranciers, producenten en zeker ook gasten te komen tot een inspirerende bundel die een andere richting schetst en die ook de leisure sector aanzet om te komen tot duurzamere verdienmodellen?

Kortom: Wat kunnen we leren van de Hadza in Tanzania?

Wij zijn benieuwd.

Graag ontvangen we je bijdrage voor deze bundel via vossen@leisurebrains.nl

Voorwaarden:

Om en nabij de 450 woorden;
voorzien van je naam en beroep, expertise of functie,
toestemming om je bijdrage te delen met anderen.

Fijn als je deze blog ook deelt onder mensen waarvan jij denkt dat ze een goede bijdrage aan deze bundel kunnen leveren.