Leisure Life cycle model

terug

In dit model worden de uitdagingen of problematieken van bedrijven of regio’s teruggebracht naar een behapbare en versimpelde werkelijkheid. De vinger wordt direct op de zere plek gelegd.

We onderkennen daarbij 5 fases.

Startfase

Ondernemers zijn in deze fase te kenmerken als creatieve pioniers die fors investeren in hun droom. Sta je als ondernemer voldoende stil bij het “waarom”, of alleen bij het “hoe” en “wat”?

Overheden die verantwoordelijk zijn voor regio’s ontdekken in de startfase de vrijetijd als bron voor de lokale economie. Laten we 1000 bloemen bloeien of maken we een onderscheidende keuze?

Groeifase

Bedrijven groeien in deze fase vooral door de juiste vorm van leiderschap. Naast de juiste ondernemer zijn hier geschikt management en gedreven medewerkers vereist. Betreft het een familiebedrijf dan is het belangrijk dat iedereen zijn eigen kracht, maar ook beperkingen kent. Is er een cultuur van gezonde feedback en reflectie binnen het bedrijf?

Overheden die verantwoordelijk zijn voor regio’s vragen in deze fase om aanvullend beleid dat zorgt voor de balans tussen wonen, werken en recreëren. Hoe blijven de kiezers enthousiast over de groei?

Volwassen fase

Voor bedrijven is stilstaan achteruitgaan in deze fase. Wakker blijven is het devies. Ruimte voor scholing, inspiratie en bijvoorbeeld studiereizen. Wanneer dacht je het laatst “out of the box”?

Regio’s hebben juist in deze fase kritische begeleiding nodig om de neergaande beweging die onherroepelijk volgt uit te stellen. Wie voelt zich verantwoordelijk? Wie moet actie ondernemen? Wie ligt er wakker van?

Neergaande fase

Voor bedrijven is dit een periode waarin degelijk en strak leiding gegeven moet worden aan de organisatie. Het tij kan nog keren, maar spoed is vereist. Te vaak wordt naar binnen in plaats van naar buiten gekeken. Zie je zaken gebeuren of laat je zaken gebeuren?

Regio’s komen in deze fase terecht door een verouderd aanbod. De oplossing wordt ten onrechte gezocht in nog meer marketing terwijl juist ingezet moet worden op productvernieuwing. Wat is het verhaal dat de bezoeker vertelt over deze regio op een verjaardagsfeestje?

Eindfase

Ondernemers zijn in deze fase niet altijd meer zelf aan zet. Banken of overheden grijpen steeds vaker in en hebben daar expertise bij nodig. Als een transformatie goed wordt begeleid ontstaat er ook bij deze bedrijven weer continutiet, mogelijk in een andere vorm. Durf je als kapitein een nieuwe stuurman toe te laten?

Regio’s komen in deze fase niet zelden in een collectieve identiteitscrisis terecht. Het imago is onder het nulpunt gezakt en een lonkend perspectief is hard nodig. Wanneer heb je met stakeholders het laatst “omgedacht” om tot een andere identiteit te komen?

Samenvatting

Benoem voor jezelf de tops en tips

Tops: Wat doe je al goed?
Tips: Wat kun je verbeteren?

FQA:
Herken je de fase waarin je bedrijf of regio zich verkeert?
Welk actie onderneem je vandaag nog?
Durf je hulvragen te stellen?
Sta je open voor een niets verbloemende scan?