Advies

We hebben een ruime ervaring met het in kaart brengen en vooral oplossen van complexe vraagstukken in de vrijetijdssector en we beschikken daarbij over een uitgebreid netwerk waar we graag mee samenwerken. Denk aan financieel deskundigen, landschapsarchitecten, planologen en juristen. Maar ook opleidingsinstituten en oud-recreatieondernemers schakelen we regelmatig in.

Zeker bij complexe adviesvraagstukken biedt deze integrale aanpak een duidelijke meerwaarde. De vrijetijdssector staat allang niet meer op zich zelf. Het samengestelde product dat de sector aanbiedt, wordt steeds vaker vormgegeven door strategische allianties.

U kunt ons inschakelen voor:
  • Bedrijfsplannen en second opinions
  • Strategische advisering en ontwikkelingstrajecten
  • Bedrijfsscans
  • Innovatieadviezen
  • Coaching en begeleidingstrajecten
  • Vitaliseringsopgaven
 
Thijs Vossen
 vossen@leisurebrains.nl
 06-83167967
Frank Verkoijen
 verkoijen@leisurebrains.nl
 06-36069296